Renkler
Yazar Konu

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
Renkler


dOd8eh.png

KIZILLAR

My love, my love, Remember the cries When winter died for spring skies They roared and roared But we grabbed our seed And sowed a song Against their greed

Kızıllar, toplumdaki sınıf sisteminin en alt seviyesinde bulunurlar. YüksekKızıl ve AdiKızıl olarak ikiye ayrılırlar. AdiKızıllar Güneş sisteminde her şeye güç veren malzemeyi, yani Helyum-3'ü, hasat etmek için köle olarak tehlikeli madenlerde çalışan vasıfsız işçilerdir. YüksekKızıllar, Kahverengilere benzer hizmet işlerinde çalışırlar ancak daha çok fabrikalarda, silah veya tüketim malları üretimi gibi daha çok emek gerektiren işlerde çalışırlar. Yaşam süreleri uzun değildir. Genellikle ergenken evlenirler ve 40lı yaşlardaki Kızıllar yaşlı kabul edilir.

Sembolleri Mars’ın sembolünden gelmektedir.

Dinleri: Kızılların dinleri bir Tanrı figürü içermektedir ancak bunun günlük hayatlarına ne ölçüde ve ne kadar dahil olduğu bilinmemektedir.

Vadi: Kızılların inandığı cennettir. Tanrı, figürünün yani onların inanışında 'Yaşlı Adam'ın, ölümlerinden sonra onlara vadiye kadar eşlik ettiği söylenir. Eğer bir Kızıl ölümden sonra gömülürse Vadi'ye giden taştan yolun daha kısa olacağı söylenmektedir. İnançlarına göre Vadi'ye vardıkları zaman sevdikleri Yaşlı Adam'ın yanında onları beklemektedirler. Vadi muhteşem ağaçlarla kaplı bir ormandır, sabahları güzel kokular gelir ve güveçleri evlerine vardıklarında hazırdır. Genellikle Kızılların zor, kısa ve acı dolu hayatları olduğu için bu 'ahiret' kavramının varlığı hayatlarını sürdürmeye teşvik eder. Bu kavram Kızıllar için kültürün önemli bir parçasıdır.

Azrail: Kızılların inandığı bu kutsal varlık insanlar öldüğünde Vadi'ye kadar eşlik eden kimsedir. Genellikle Vadi yolunda oturan bu kutsal varlık masumu suçludan ayırmak için tırpan kullanır.

Kültürleri: Kızıllar ataerkil olacak ve sırtı dik liderleri takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Tabakalaşma Protokolü'nde belirtildiği gibi, kadınların daha az yorucu görevler yapılması beklenir. AdiKızıllar aile isimleri almazlar, bunun yerine Bakır yöneticisinden harf ve rakam karışımı olan bir isim verilir. Genellikle dans ve şarkıya yatkınlıkları olan insanlardır. İrlandalılar ile çok fazla benzerlik taşırlar. İlk Kızılların çoğu Londra'nın radyasyon saldırısı ile Britanya Adaları'nın çöle döndürmesi sonucu göçen İrlandalılardır. En anlaşılabilir miraslardan bir tanesi Kızılların argosunun İrlanda ile benzerliği ve genellikle İrlanda kökenli isimlere sahip olmalarıdır.

Kanun: Kanun, AdiKızıllar tarafından kullanılan bir çalgıdır. Genellikle çalması gayet zordur. AdiKızıllar verilen kanunlar genellikle plastiktir ve metal sicimden yapılmaktadır. Kaliteli materyallerden yapılmış kanunlar çok zor bulunur.

CehennemDalgıcı: Helyum-3’ü kazmak için kullanılan matkapları kontrol edenlerdir. En tehlikeli iştir. Eğer hızlı olmazlarsa, kotayı dolduramazlar ve eğer dikkatli olmazlarsa yanlış atılan bir adım ölümcül bir patlamaya sebep olabilir. Bütün gün özel bir kıyafet giyerler ve onları tanıması kolaydır.

Paslı: AdiKızıllar'a söylenen küçültücü bir lakaptır. Genellikle gözlerinin ve saçlarının renklerinin paslanmış demire benzeyişindendir.

Madenler: Mars’ta bilinen maden kolonileri: Lykos, Karos, Lagalos, Tyros, Faran, Vadros, Boetia, Cyros, Cassesda.

Ana Gemi: Her bir maden kolonisi 24 farklı klana ayrılmıştır. Her çeyrek kendisine ait bir Defne'ye sahiptir. Defne'ye sahip olmak demek yemek çeşitleri, daha fazla sigara gibi özel ayrıcalıklara sahip olmaktır. Bu diğerlerinin çalışma motivasyonunu arttırmak içindir. 24 klan genelde yunan alfabesinden bir harf ile isimlendirilmiştir. Lambda, Gamma, Pi, Chi, Omega, Upsilon, Mu, Beta, Omicron, Delta gibi…


My son, my son Remember the chains When gold ruled with iron reins We roared and roared And twisted and screamed For ours, a vale of better dreams
____________________________________________

03-24-2020, 07:50 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


ftpCr3.png

OBSİDYENLER

Fantasy is silver and scarlet, indigo and azure, obsidian veined with gold and lapis lazuli. Reality is plywood and plastic, done up in mud brown and olive drab. Fantasy tastes of habaneros and honey, cinnamon and cloves, rare red meat and wines as sweet as summer.

Obsidyenler, aynı zamanda Kargalar olarakta bilinirler. Düşük renk sisteminin parçasıdırlar. Sadece savaş için yaratılmış canavarımsı bir ırktırlar. İleri teknoloji bilgisine erişme izinleri olmayan Obsidyenler, Altınlar'ın “Güneşten Doğan” tanrılar olduğunu varsayar ve onlara ibadet ederler. Genetik manipülasyon ve oyma süreçlerini bilmemeleri sebebiyle, Altınlar, Obsidyenler'i akıl almayacak yollarla kontrol altında tutarlar. Gerek ayı benzeri avcılarla, gerek insan boyutunda hatta daha büyük deniz yırtıcıları ve Dünya’nın en eski mitlerinde yer alan efsanevi griffin ve ejderha gibi canavarlarla.

Çoğu Obisdyen'in bir elinde beş parmağı vardır ama bazıları dört veya sekiz olması ile de ünlüdür. Obsidyenler'in arasındaki inanılmaz akrabalık duygusu nedeniyle, Kalite Kontrol Kurulu, kabile şamanlarına birbirlerine dokunmanın “ruhlarını zayıflatacağını” öğretmeleri için sıklıkla rüşvet verir. Bu nedenle Obsidyenler sadece üç tür dokunuşa inanırlar:

İlkbaharın Dokunuşu (cinsel ilişki), Yaz Dokunuşu (başka birini kurtarmak için) ve Kış Dokunuşu (ölüm getirmek için).

Savaş sırasında Obsidyenler, düşmanlarının kalbine korku salan aynı zamanda yoldaşlarına cesaret aşılayan bir savaş şarkısı söylerler. Anadilleri artık eskisi kadar çok olmasa da İzlandaca’yı andırır. Konuştukları dile Sabah Yıldızı’nın Nagal’ı denir ancak bu lehçenin evrensel veya Marslı Obsidyenlere özel olup olmadığı bilinmemektedir. Obsidyenler muazzam boyları ve titanik güçleriyle tanınırlar. İnanılmaz derecede dayanıklılardır, bir tıraş bıçağı bir obsidyen zırhını delebilir ancak derisini etkilememiş olabilir.

Obsidyenler'in isimleri arasında renk ünvanı olmayan tek ırktır.

Kültür: Obsidyen kültürü orijinal hâlinde Moğol kültürüne çok benzerdir lakin Kara İsyan sonrası Kalite Kontrol Kurulu daha sonraki yüzyıllarda Obsidyen kültürünü İskandinav kültürüne benzeyecek şekilde yeniden yapılandırmak için sosyal mühendisliği kullanmıştır. Obsidyen kültürü aslında Kara İsyan'dan önce ataerkildir ama isyan başarısız olduktan ve nüfusun %90’ı yok edildikten sonra Altın sosyal mühendisliği ile topluluğu anaerkil şekle getirmiştir. Obsidyen hiyerarşisi çoğunlukla bilinmemektedir. Açık olan tek şey Kraliçe'nin kurulundan da üstün olduğudur. Her gezegenin Sefi olarak kendi obsidyen kraliçesi vardır. Çok eşlilik obsidyen kadınları arasında yaygındır.

Dilleri: Obsidyenler kendilerine ait benzersiz dile sahip tek renktir. Fetih sonrası yüzyılların ilk döneminde Tetkjr olarak bilinen bir dil konuşuyorlardı. Bu dil aynı zamanda Moğol kökenlerden geldiklerinin ve Kara İsyan'dan sonra köklerin değiştiğinin kanıtıdır ama çoğu Obsidyen bunu kabul etmez.

Peitho Savaşı ve Kara İsyan’ın sonunda doğru Altın’ın sosyal mühendislik ile Obsidyen’i etkilemesinden sonra antik Vikingler ile kültürel bir benzerlik göstermiştir. Bunun sonunda Viking temelli Nagal olarakta bilinen bir dili kullanmaya başlamışlardır.

Lekeliler: Obsidyenler arasında en güçlülerdir, "Tanrılar (Altınlar)" tarafından elit askerlere ve korumalara hizmet etmek için seçilmişlerdir, ama asla lider veya komutan olarak yer alamazlar. Savaş için üretilmiş teknoloji kullanma izinleri bulunsa da ileri teknoloji yasakları vardır. Sıradan bir Obsidyen için enerjili bir silaha dokunmak büyük bir suçtur. Lekeliler genellikle dövmeler ve yara izleri ile kaplıdır. Lekeli lakabı ise dövüşlerde övgüyü hak eden kişilere verilir. Genellikle keldirler veya kel olmaya yakındırlar. Göz kapaklarında dövme olması olasıdır.

Sosyal Eğitim: Bir Obsidyen buzdan toplandıktan sonra, modern silahlar ve uzay savaşları konusunda eğitim alacakları Agoge olarak bilinen tesislere götürülür. Onlara az ölçüde takviye ve yemek verilerek Nagoge olarak bilinen bir gece ritüelinde çevredeki malzemeleri yağmalama ve çalmaya teşvik edilir.

Myths do not happen all at once. They do not spring forth whole into the world. They form slowly, rolled between the hands of time until their edges smooth, until the saying of the story gives enough weight to the words—to the memories—to keep them rolling on their own.

____________________________________________

03-24-2020, 08:44 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


qZELxn.png

KAHVERENGİLER

Interesting is the enemy of the uninteresting! When these two come together, no one will notice the latter!

Evlerde, işyerlerinde ve sosyal kurumlarda çalışan hizmetkârlardır. Genellikle görevli, aşçı, kapıcı veya dadı olarak görülürler ve hizmet verdikleri kişiler tarafından fark edilmezler.

Aynı zamanda fedai, menekşe oymacısı ve fark edilmeyen varlıkları gereği bir suikastçı olabilirler lakin görevlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bu kurgulardan birine sahip olacaksanız rütbenizi nasıl edindiğinize dair detaylı bir karakter kurgusu gerekmektedir.

I can be normal by myself; no one notices me. I rarely get recognised. It's always a shock when someone notices me. I always think they must be confusing me with someone else.

____________________________________________

03-25-2020, 11:16 AM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


RoSuNL.png

PEMBELER

Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find Only you can set my heart on fire, on fire

Pembeler, güzellikleri benzersiz seviyede olan düşük seviyeli bir Renk sınıfının mensuplarıdır.

Bahçelerde zevk için fiziksel sanatlar ve seks için yetiştirilip, eğitilirler. Başlangıçta, pembeler sadece güzel olmak için yaratıldı ancak birçok sahip bunu çok tek boyutlu ve sığ buldu. Pembeler, özellikle Gül sınıfı insan etkileşimi sanatında eğitilir. Beden dilini okumayı ve efendilerini fiziksel ve zihinsel olarak ikna etmeyi, kandırmayı öğrenirler.

Pembeler, güzel olsa da, son derece hassastırlar. Kemikleri kolayca kırılır ve ağrı toleransı çok düşüktür.

Gençlikleri sırasında, derilerinin altına kendilerini sürekli acıya maruz bırakan Melek Öpücüğü adlı bir cihaz implant edilir. Omurganın etrafında bulunur ve omurgada sürekli yanma hissi ve bitmeyen bir baş ağrısı verir. Öpücük, ancak on iki yaş civarında bir pembe, fiziksel eğitime başladığı zaman kaldırılır. Başlangıçta, bir çok Pembe zevkin sağladıkları hizmetten geldiğine inanır ancak gerçekte bu Öpücük’ten kaynaklanan acı eksikliğidir. Nihayetinde Öpücük, Pembelerin sahiplerinin iradesine boyun eğmeye zorlayan bir alettir.

Pembeler, en leş genelevden en yüksek ailelerin odalarına kadar çeşitli yerlerde çalışabilir. Bununla birlikte bir amacı tamamlamak için hizmet eden AdiRenklerdir.

Çalışmalarının doğası gereği, kimyasal olarak sterilize edilirler. Pembeler, tüm renkler arasında en yüksek intihar oranına sahiptir. Öyle ki bu oran, en yakın intihar oranından on iki kat daha yüksektir.

Güller: Bir gül Bahçelerde eğitilmiş, çok değerli bir Pembedir. Son derece pahalıdırlar ve zenginler, güçlüler tarafından çok sevilirler. Lekeli bir Obsidyen ile aynı değerdedir.

“Bahçelerde, bize beden empatisini ve gölge dansı sanatını öğretiyorlar – konuyu rahat hissettirmek için vücut dilinin orantılı taklit edilmesi, duygusal bağlanmayı kolaylaştırıyor. Yalancıları koklayarak bile anlamamızı sağlıyor.”

Call a jack a jack. Call a spade a spade. But always call a whore a lady. Their lives are hard enough, and it never hurts to be polite.”

____________________________________________

03-25-2020, 11:36 AM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


CRggLP.png

GRİLER

When you have police officers who abuse citizens, you erode public confidence in law enforcement. That makes the job of good police officers unsafe

Griler daha düşük seviyeli bir sınıftır. Toplum genelinde polis, asker ve güvenlik personeli olarak görev yaparlar. Bunlar, Cohorts’ta görev yapan Toplum'un Lejyonlarının büyük kısmıdır. Mars’ta güvenlik gözetmeni olarak atanan Griler, altındaki düşük renklere kötü niyetli olma eğilimindedirler. Ad tanımlayıcıları titanyumun kimyasal sembolü olan Ti’dir. Griler genellikle doğal gri renkli saçlara sahiptir.

Standart Griler: Onlara savaş alanında insanüstü kahramanlık kazandırmayı amaçlayan fiziksel genetik değişikliklere sahip değildir. Birden fazla Obsidyenin ve Altının, çok sayıda Griyi kolayca alt edebildiği gösterilmiştir. Bununla birlikte, toplum içindeki amaçları nedenleri ise savaşRenkleri olarak sınıflandırılmamış tüm kastlardan daha güçlü kemiklere ve kaslara sahiptirler.

Öte yandan diğerleri Grilerin uyarlanabilir, verimli ve sistematik sadakat için yetiştirildiğini öne sürer. Obsidiyenlerin ve Altınların fiziksel gücüne sahip olmasalar bile disiplinli ve görev bağlılıkları vardır. Bazı griler oküler implanta sahip olabilir. Toplum'un polis gücünde çalışan griler Bekçi olarak bilinir. Bekçiler gri üniforma ve mavi bere giyerler. AdiRenkler tarafından, hakaret anlamında Teneke olarak adlandırılırlar.

Birçok Gri, özellikle Toplum'un lejyonlarında görev alanlar, köpek dili olarak bilinen askeri dilde veya Lejyon dilinde konuşur.

Pusucular: Altınları ve diğer yüksek renkleri öldürmek için bilinen özel eğitimli Grilerdir. Adlarını, kendilerinden daha büyük avları öldürmek için melezlenmiş bir tür tazıdan alırlar. Mükemmel dövüş yetenekleri, taktiksel düşünce sistemleri ile bir çok Gri’nin üzerinde yer alırlar. Ayrıca genetik olarak, koku ve görme gibi üstün duyulara sahip olacak şekilde değiştirilmişlerdir.


He didn’t see a man with hopes and dreams, with disappointments and accomplishments. All he saw in front of him was just another gray.

____________________________________________

03-27-2020, 10:40 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


beJ7xP.png

TURUNCULAR

Plants are more courageous than almost all human beings: an orange tree would rather die than produce lemons, whereas instead of dying the average person would rather be someone they are not.


Turuncular orta seviye bir renktir. Toplumun mekanikleri aynı zamanda yıldız gemilerinde yer alan mekanik sistemlerin düzenleyicileridirler. Pilot olanları da vardır.

Turuncuların diğer renkler gibi onur sınıfları yoktur.

“Artificers” adı verilen ünlü Altın Silahı Razor’ın tasarımcılarıdırlar.

Where do I come into all of this? Am I just some animal or dog?' And that started them off govoreeting real loud and throwing slovos at me.

____________________________________________

03-27-2020, 10:43 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


GSpoB3.png

MORLAR

Start wearing purple, for me now All your sanity and wits, they will all vanish I promise, it's just a matter of time

Morlar, yani Menekşeler, orta kademe bir kasttır, ancak Beyazlar kadar nadirdirler. Toplumun yaratıcı sınıfı yani sanatçıları ve müzisyenleridirler. Aynı zamanda haber sistemlerinde ve genetik mühendislik gibi teknolojik işlerde de çalışabilirler. Verimlerini arttırmak Morlara için bir tür uyuşturucu (hap) verilir. Toplumdaki binaları tasarlarlar ancak bazı Altınlar ve Gümüşlerin düşündüğünün aksine mimar değillerdir.

Koru: Koru’da yaşayanlara psikedelikler verilerek kabuslarında gördüklerinin yaratılması istenir. Koru, menekşelerin yetiştirildiği kolonilerdir.

Dokuz yaşlarından itibaren LSD almaya başlarlar ve teknik olarak düşünsel işlevlerini azaltmak ve hayal güçlerini arttırmak için kontrollü madde kullanarak büyüyorlar.

Mühürleri: Ametist bir maskenin duman içinde duruşu gibidir denilir.

Oymacılar: Teknolojinin bazı bilim alanlarını sanat formuna dönüştürdüğü Toplum'da, Menekşe oymacıları yaratıkların fizyolojisini değiştiren zanaatkârlardır. Buna örnek olarak bir sürü yaratık verilebilir. Altınlar tarafından Obsidyenleri Tanrı olduklarına ikna etmek için kullanılan canavarlar da oymanın sonucudur.

Aynı zamanda renkleri de oyabilmektedirler. Demir Altına oyulmak, kanatlara sahip olmak gibi. En yaygın dedikodu Pembelerin deniz kızlarına oyulduğudur.

So yeah start wearing purple wearing purple Start wearing purple, for me now All your sanity and wits, they will all vanish

____________________________________________

03-27-2020, 10:57 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


bflSZW.png

SARILAR

Look at the stars look how they shine for you And everything you do Yeah they were all yellow

Sarılar orta seviye bir renktir. İnsan ve doğa bilimlerinde uzmandırlar ve toplumun doktorları, psikologları ve bilim adamlarıdır. Luneborn sarıları cildi yenilemekte, uvuzları tekrar oluşturmada çok yeteneklidir. Hasta zamanında teslim edilebilirse beyin kanamasından, şişliğe kadar her türlü durumu düzeltebilecekleri söylenir.

So then I took my turn Oh what a thing to have done And it was all yellow

____________________________________________

03-27-2020, 11:00 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


N4tOJl.png

YEŞİLLER

But these words people threw around - humans, monsters, heroes, villains - to Victor it was all just a matter of semantics. Someone could call themselves a hero and still walk around killing dozens.

Yeşiller orta seviye bir renktir. Toplumun programcıları ve geliştiricileridirler. Birlikte çalışan bir ekip, tüm gezegenin iletişim ağlarını belirli bir sürede indirebilir. Ad tanımlayıcıları, silikonun kimyasal sembolü olan Si’dir. Birçok Yeşil, dövme, metal piercing, çivili saç yada mohawk tarzı bir saç ve implanta sahiptir. Ağır uyuşturucu ve eğlence amaçlı uyarıcı kullanırlar.

Birçok orta seviye gibi transhümanizmi ve insan teknolojisini kucaklarlar. Oküler sensörleri ve lensleri gözlerinde vardır. Toplumdaki birçok yeşil eğlencesine ve diğer sanal gerçeklik rekreasyon merkezlerinde çalışırlar, aynı zamanda biyolojik olarak insanları değiştiren Menekşe oymacılarının aksine implant yerleştirirler. Diğer yeşiller bilgisayar kabloları ve donanımı kurarak IT teknisyenleri olarak hizmet eder. Topluluğa hizmet eden yeşiller, uzay gemilerine ve savaş pilotlarına hizmet vermek için Turuncularla birlikte çalışırlar.

The absence of pain led to an absence of fear, and the absence of fear led to a disregard for consequence.

____________________________________________

03-27-2020, 11:05 PM

cc

Yönetim

Junior Member


""

oynatıyor, yaşında
18 mesaj
RE: Renkler


aViAwx.png

MAVİLER

Blue has no dimensions, it is beyond dimensions, whereas the other colours are not

Maviler toplumun Astronavigatörleri ve Pilotlarıdır. Özellikle mürettebat olarak yıldız gemilerinde çalışırlar. Genellikle çok genç yaşlardan itibaren uzay uçuşu için gerekli olan karmaşık fizik ve matematik öğrenerek yetiştirilirler. Astrofizik, kuantum matematiği gibi konularda çoklu doktoraya sahip olmaları yaygındır.

Genellikle kafalarının bir kısmı tıraşlı haldedir, tıraşlı olan yerde digiTats bulunur. Elektorniklerle senkronize olmalarını sağlar. Dijital iletişim kurmayı tercih ettikleri için daha yavaş konuşurlar ve fazla ifade vermezler. Bir helmBlue geminin kaptanıdır, comBlue ise okumalardan sorumludur. Uzun ve izole yolculuklara dayanacak şekilde yetiştirilirler. Sonuç olarak, yemek, uyku alanları, arkadaşlar ve sevenleri dahil her şeyi paylaşırlar.
Ad tanımlayıcıları Xe, xenon’un karşılık gelen kimyasal sembolüdür.

Liman işçeleri: Yağlı bir ortamda yetiştirilen liman işçileri diğer Maviler arasında arzu edilenden daha fazla duygu seviyesine sahiptir.
Mezhepler: Mezun olduktan sonra, Maviler mezhepler içinde sıralanır. Bunlardan biri Kopernik Tarikatıdır.
Rasathane: bir mavi için okuldur.
Geceyarı Okulu: rasathane’den daha prestijli bir okuldur. Okul mezunları yirmili yaşların başındadır.

Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true.

____________________________________________

03-27-2020, 11:13 PM


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

İletişim | Your Website | Yukarı Git | | Arşiv | RSS Beslemesi
sitedeki kurgular pierce brown'ın kızıl yükseliş isimli kitap serisinden esinlenilerek yazılmıştır. bu yazarın kitapları ülkemizde pegasus yayınları tarafından basılmış, selim yeniçeri tarafından çevrilmiştir. bunlar dışında kadromuz tarafından yayınlanan bütün kurguların ve yazıların yayın hakları yine republic of thieves kadrosu ve üyelerine aittir.